Veterinarski lijekovi za svinje

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
  • Banner 4
  • Banner 5
Dolje su navedeni veterinarski lijekovi koji se mogu propisati zasvinje ili svinje.Ovi lijekovi zasvinjadoći u različitimfunkcije, uključujućilijekovi protiv parazita, lijekovi za respiratorne bolesti, lijekovi za dodatke prehrani i tako dalje, popularni proizvodi suivermektin premiks, tiamulin fumarat premiks, doksiciklin hiklat topljivi prašak, 10% oksitetraciklin HCL injekcija, 10% enrofloksacin injekcija, fenbendazol+ivermektin bolus, dodatak hrani za životinje ALLIKEi tako dalje.